Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozdělení chemie

26. 4. 2018

1. Obecná Chemie

přináší souhrn základních poznatků nutných pro studium dalších chemických disciplín. Často využívá poznatků fyzikální chemie nebo kvantové chemie.

2. Anorganická Chemie

podrobně zkoumá strukturu a vlastnosti chemických prvků a jejich sloučenin

3. Organická Chemie

zabývá organickými sloučeninami - sloučeninami uhlíku s vodíkem (uhlovodíky)

4. Biochemie

studuje chemické složení a reakce probíhající v živých organismech.

5. Fyzikální Chemie

zkoumá fyzikální příčiny chemických dějů. Skládá se z mnoha podoborů jako například termochemie, chemická kinetika, studium chemické rovnováhy, elektrochemie a mnohé další.

6. Analitická Chemie

přináší poznatky pro zjištění identity neznámých vzorků za vyuţití vhodných fyzikálně-chemických metod.

7. Zbytek

a) Petrochemie - zpracování ropy

b) Geochemie - minerální složení půdy

c) Jaderná chemie - radioaktivita a její využití

d) Lékařská chemie - výroba léků

e) Chemie životního prostředí - ekologie